اطلاعیه

دوستان و همراهان عزیز بنیاد پویانه علم

ضمن اطلاع رسانی در خصوص "تغییر آدرس وبسایت"، از شما خواهشمندیم جهت حفظ ارتباط و آگاهی از فعالیت های بنیاد، از راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

آدرس جدید وبسایت:

www.pouyanehfoundation.org

ایمیل ارتباط همگانی:

info@pouyanehfoundation.org

ایمیل مستقیم مدیریت:

pouyaneh@pouyanehfoundation.org

جهت انتقال به وبسایت با آدرس جدید، کلیک کنید!